SPA = BTC0.00

Makipag-ugnayan Sa Amin

Pakibigay ng iyong mga katangungan tungkol sa kooperasyon sa mga sumusunod na address ng email:

- Paglalagay ng mga SPA token sa exchanges at exchange platforms: exchange@sparta.top
- PR, mass media, advertising, atbp: pr@sparta.top

Para sa mga katanungan, mangyaring mag-email lamang sa amin info@sparta.top.