SPA = BTC0.00

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားသုိ႔ ေပးပို႔ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္-

- လဲလွယ္မည့္ SPA တုိကင္မ်ား၊ လဲလွယ္ေပးမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုလွ်င္- exchange@sparta.top
- လူထုဆက္ဆံေရး၊ မီဒီယာမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍သိလိုလွ်င္- pr@sparta.top

အျခားေမးျမန္းလုိသည္မ်ား ႐ွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ပါ info@sparta.top.