SPA = BTC0.00

SPARTAအေၾကာင္း

SPARTA သည္ လူအမ်ားၾကား ေငြေၾကးဆက္သြယ္မႈမ်ားတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဖန္တီးထားေသာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးအသစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမပါဘဲ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈမ႐ွိေသာ ေငြေၾကးဆက္သြယ္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ႐ိုးသားမွ်တစြာေျပာရလွ်င္ SPARTA သည္ လူတိုင္းအတြက္ အလြယ္ကူဆုံးႏွင့္ အဆင္ေျပဆုံး လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ “SPARTA” ျဖစ္လာသနည္း။

SPARTA ဆိုတဲ့နာမည်ဟာ "SPArk" နှင့် "TArget" ကနေဆင်းသက်လာပါတယ်။ SPARTA ဟာ cryptocurrency လောကမှာ မီးပွားလေးအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆက်လက်ပြီး တိုးတက်ကာ ရှေ့သို့သွားချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ငွေကြေးဆက်ဆံမှုအသစ်ကိုဖန်တီးလိုပြီး ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုကင်းကာ ရိုးသားပြီး မျှတမှုရှိပါမယ်။

SPARTA လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးသည္ ေ႐ွးေဟာင္းဂရိႏုိင္ငံ႐ွိ ၿမဳိ႕ေတာ္တစ္ခု၏ အမည္ကို တင္စားေပးထားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ Spartaသည္ အေတြးအေခၚပညာ႐ွင္ ပေလတိုက စံျပႏုိင္ငံအျဖစ္ တင္ျပခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ SPARTA လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးအား တတ္ႏုိင္သမွ် အ႐ုိးဆုံးႏွင့္ အ႐ွင္းဆုံးျဖစ္ေစလိုပါသည္။ ေ႐ွးေဟာင္း Spartan ၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သုိ႔ပင္ SPARTAသည္ -ကမာၻ႔လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးေလာကတြင္ စံျပျဖစ္ေစရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္႐ွိပါသည္။

လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။

လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ SPARTA ကုိ ကမ္းလွမ္းရသနည္း။

လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးသည္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဝွက္ထားေသာ သိပၸံပညာျဖစ္သည့္ ဝွက္စာေရးနည္းကို အေျခခံသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပိုက္ဆံျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚလာ၊ ယူ႐ို သို႔မဟုတ္ အျခားႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကးတို႔ႏွင့္ မတူဘဲ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးထုတ္လုပ္မႈကို ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမ႐ွိပါ၊ ယင္းကုိအစိုးရ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ႏွစ္သက္ရာပမာဏကို ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳႏုိ္င္ပါ။ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္သူအားလုံးတြင္ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ား ႐ွိသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကုိကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကိုယ္တုိင္ပင္ ပံ့ပိုးေပး ၾကပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အစုိးရမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာကုမၸဏီမ်ားမွ စနစ္အတြင္း႐ွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားအစ႐ွိသည္တို႔ကိုလႊမ္းမိုးႏုိင္ျခင္းမ႐ွိသည္ျဖစ္၍ SPARTA မွာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ အျပည့္အဝလြတ္ကင္းေသာကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးသည္ အတြဲလိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းစာရင္းဘေလာ့ခ္ေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းအား ခြဲျခားမရေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လုပ္ငန္းစာရင္းဘေလာ့ခ္မ်ားေပၚတြင္ ေရးသားထားသည္။ ယင္းသည္ လူတိုင္းရ႐ွိႏုိင္ေသာစာရင္းစာအုပ္တစ္အုပ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲ၍ မရႏုိင္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြေပးေခ်မႈဆုိင္ရာ အစစ္အမွန္ျဖစ္မႈကို အလြယ္တကူအတည္ျပဳႏုိင္ၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးကို အတုလုပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူခံရျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္၍ မရႏုိင္ပါ။

SPARTAသည္ အျခား လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးမ်ား၏ အေကာင္းဆုံးအဂၤါရပ္မ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားသကဲ့သို႔ တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ၎တို႔၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကိုလည္းႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားပါသည္။ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ အျပည့္အဝလြတ္ကင္းေသာေငြေၾကးဆက္သြယ္မႈအသစ္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ SPARTAသည္ လူတိုင္းရ႐ွိႏုိင္သည့္ အဆင္အေျပဆုံးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္အကင္းဆုံး လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးျဖစ္သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာကမာၻႀကီးကုိဖန္တီးၾကပါစို႔။

လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးႏွင့္ဘဏ္မ်ား

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈ။

ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုတစ္ေန႔လွ်င္ 24 နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ခုႏွစ္ရက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ သင့္ေငြအားမည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူ႔ကုိမည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္ကိုဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္။

ကမာၻေျမေပၚ႐ွိ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာစြာျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။

လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္ခသည္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္ခထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာသက္သာၿပီးလႊဲေျပာင္းသည့္ ပမာဏသို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသူ၏ ေနရာေပၚတြင္ မူတည္ျခင္း မ႐ွိပါ။သင္သည္ ကမာၻေပၚရွိမည္သည့္ေနရာမွ မည္သူ႔ကိုမဆုိဝန္ေဆာင္ခအနည္းဆုံးျဖင့္ ေငြလႊဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လ်င္ျမန္စြာလႊဲေျပာင္းႏုိင္ျခင္း။

ဘဏ္မွ ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္းသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ႐ုံးဖြင့္ရက္ 3-5 ရက္အတြင္း ၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္အမ်ားစုတြင္ SPARTA မွ ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္းမွာမူ တစ္မိနစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုကာကြယ္ေပးျခင္း။

ႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကးမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ 1-20% ခန္႔ တန္ဖိုးေလ်ာ့က်လာေနသည္(တစ္ခါတစ္ရံယင္းထက္ပိုသည္)။ SPARTAသည္ ကန္႔သတ္ထားေသာယူနစ္အေရအတြက္တစ္ခု(တုိကင္ 9 ဘီလ်ံခန္႔)ျဖင့္ ပံ့ပိုးထားၿပီးေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုကာကြယ္ထားသည္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးတြင္ ေဈးကြက္မွ ထိန္းညွိလ်က္႐ွိေသာကိုယ္ပိုင္ေငြလဲႏႈန္းတစ္ခု႐ွိသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ အျခားႏုိင္ငံတစ္ခု႐ွိ လူတစ္ဦးထံသို႔ ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုကိုေပးပို႔ရန္ လိုအပ္ပါကသင္သည္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားစြာေပးေခ်ရျခင္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားစြာ ျဖည့္စြက္ရျခင္းတို႔ မ႐ွိဘဲ လ်င္ျမန္စြာေပးပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သင္သည္ ပိုက္ဆံအိတ္အမွတ္၊ လႊဲပို႔လုိသည့္ပမာဏကုိသတ္မွတ္ၿပီးခလုတ္ႏွိပ္လိုက္႐ုံျဖင့္ ေငြလက္ခံသူသည္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္းဒဂၤါးမ်ား ရ႐ွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးေငြလဲေကာင္တာမ်ားစြာတို႔တြင္ SPARTAအား ႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကး( ေဒၚလာ၊ ယူ႐ို၊ ယြမ္ အစ႐ွိသျဖင့္) ႏွင့္ အလြယ္တကူ လဲလွယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ပုံသြင္းျခင္း (သတၱဳတူးျခင္း) ႏွင့္ကြန္ရက္လုံၿခဳံေရး

လွ်ဳိႈဝွက္ေငြေၾကးသည္ ႏုိင္ငံ၊ ကုမၸဏီသို႔မဟုတ္ ဘဏ္မ်ားမွ ပိုင္ဆုိင္သည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကုိတူးေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ကာအထူးေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားမွ ၎၏ လုံၿခဳံေရးကုိ ပံ့ပိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကး တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ရက္ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္မႈ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ တူးေဖာ္ျခင္းဟု ညႊန္း၍ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားကုိ တူးေဖာ္သူမ်ားဟု ေခၚသည္။

SPARTAသည္ ထည့္ဝင္ေငြ အေထာက္အထားနည္းပညာ (PoS)ကိုအသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိPoSတူးေဖာ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ပုံသြင္းျခင္းဟုေခၚသည္။ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပုံသြင္းျခင္းသည္ အေျခခံအားျဖင့္ အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တူးေဖာ္ျခင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားလိုအပ္ၿပီးပုံသြင္းျခင္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ေပၚတြင္ အေျခခံသည္ မဟုတ္ဘဲသုံးစြဲသူစာရင္းလက္က်န္ေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းျဖစ္သည္။

SPARTAကြန္ရက္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကိုပံ့ပိုးေပးရန္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ အထူးေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုကိုတပ္ဆင္အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာSPARTAကြန္ရက္ေပၚတြင္ ဘေလာ့ခ္သစ္တစ္ခုျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔၏ လက္က်န္စာရင္းမ်ားေပၚ မူတည္၍ အထူးေဖာ္ျမဴလာတစ္ခုကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ကြန္ရက္တြင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားလုံးၾကား ဘေလာ့ခ္သစ္တစ္ခု ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ စာရင္းတစ္ခုတြင္ SPAတုိကင္ပိုမ်ားေလဘေလာ့ခ္တစ္ခုဖန္တီးႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးပိုမ်ားေလျဖစ္သည္။

ပိုက္ဆံအိတ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္

တူးေဖာ္သူတစ္ဦးဘေလာ့ခ္တစ္ခု ျပဳလုပ္သည့္အခါ ဆုတစ္ခု ရ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဆုတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္-

ဘေလာ့ခ္အတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ

ဘေလာ့ခ္ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ အပိုဆုအျဖစ္ရ႐ွိေသာSPAတုိကင္မ်ား

ပုံသြင္းျခင္းအတြက္ ရ႐ွိေသာဆုလာဘ္သည္ သုံးစြဲသူ၏ စာရင္းအတြင္း႐ွိ ဒဂၤါးအေရအတြက္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္-

တူးေဖာ္သူတစ္ေယာက္၏ စာရင္းအတြင္းSPA 888 မွ 999,999 ၾကား ႐ွိလွ်င္ ၎သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဝန္ေဆာင္ခစုစုေပါင္းကိုသာလက္ခံရ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။

တူးေဖာ္သူ၏ စာရင္းတြင္ SPA1,000,000 ႐ွိလွ်င္ ၎သည္ အသစ္ျပဳလုပ္ထားေသာတိုကင္မ်ားကုိလည္းဆုရ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ရက္ကုိပံ့ပိုးေပးေသာတူးေဖာ္သူမ်ား႐ွိၿပီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးတုိးတက္လာရန္ ကူညီေပးသည့္ တူးေဖာ္သူမ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ အဆိုပါ တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ပို၍ အက်ဳိးအျမတ္ ရ႐ွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ကို ေ႐ွာင္႐ွားရန္အလို႔ငွာစာရင္းအတြင္း SPA1,000,000 သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပိုေသာ SPA ပမာဏ႐ွိသည့္ တူးေဖာ္သူမ်ားအားလုံးသည္ဘေလာ့ခ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္တူညီေသာအခြင့္အေရးရ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။

SPARTA ၏ နည္းပညာဆုိင္ရာအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

 • အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္းSPARTAသည္ ထည့္ဝင္ေငြအေထာက္အထားစနစ္ကိုအသုံးျပဳပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ၎၏ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ရက္လုံၿခဳံမႈကိုထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အတြက္ စူပါကြန္ပ်ဴတာမ်ားမလိုအပ္ပါ။ သာမန္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးျဖင့္ပင္ တူးေဖာ္ႏုိင္ၿပီးSPARTAကုိအသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။
 • SPARTAကုိအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးဝန္ေဆာင္ခကိုသာေပးေခ်ရပါမည္။ ကနဦးဝန္ေဆာင္ခမွာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုစာအတြက္ 1 SPA တုိကင္ျဖစ္သည္။ အျခားလွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ SPARTAဝန္ေဆာင္ခမွာအနိမ့္ဆုံးအဆင့္တြင္႐ွိေစရန္ အၿမဲေျပာင္းလဲေနပါသည္။ ဝန္ေဆာင္ခမွာ ကြန္ရက္အားDDoS တိုက္ခုိက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္သာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ၎သည္ တူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရ႐ွိေစရန္ နည္းလမ္းအျဖစ္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကုိေကာက္ခံသည့္ Bitcoin ၏ ပုံစံမ်ဳိးကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။
 • 1 ဘေလာ့ခ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 888 ခု ႐ွိပါသည္။
 • SPA ဒဂၤါးစုစုေပါင္းမွာ 8,888,888,888 (~9 ဘီလ်ံ) ႐ွိပါသည္။
 • တစ္မိနစ္တစ္ႀကိမ္ ဘေလာ့ခ္မ်ားထုတ္ေပးပါသည္-
  • - တစ္မိနစ္လွ်င္ 1 ဘေလာ့ခ္၊
  • - တစ္နာရီလွ်င္ 60 ဘေလာ့ခ္၊
  • - တစ္ေန႔လွ်င္ 1440 ဘေလာ့ခ္၊
  • - တစ္ပတ္လွ်င္ 10,080 ဘေလာ့ခ္၊
  • - တစ္လလွ်င္ 43,200 ဘေလာ့ခ္၊
  • - တစ္ႏွစ္လွ်င္ 525,600 ဘေလာ့ခ္၊
 • ကြန္ရက္၏ လုပ္ႏုိင္စြမ္းမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-
  • -  တစ္စကၠန္႔လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္14.7 ခု၊
  • - တစ္မိနစ္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္888 ခု၊
  • - တစ္နာရီလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္53,280 ခု၊
  • - တစ္ရက္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္1,278,720 ခု၊
  • - တစ္ပတ္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္8,951,040 ခု၊
  • - တစ္လလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္38,361,600 ခု၊
  • - တစ္ႏွစ္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္466,732,800 ခု၊

ဘေလာ့ခ္တစ္ခု၏ ဆုသည္ စုစုေပါင္းျပဳလုပ္ေသာဘေလာ့ခ္အေရအတြက္(စုစုေပါင္းၾကာခ်ိန္)ေပၚတြင္ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲလ်က္႐ွိပါသည္။

အခ်ိန္ ဘေလာ့ခ္ အေရအတြက္ ဒဂၤါးအေရအတြက္ ဆုရ႐ွိသည့္ ဘေလာ့ခ္
မတူးမီ 0 888,888,888 -
1 500,000 4,000,000,000 8,000
2 500,000 2,000,000,000 4,000
3 500,000 1,000,000,000 2,000
4 500,000 500,000,000 1,000
5 500,000 250,000,000 500
6 500,000 125,000,000 250
7 500,000 62,500,000 125
8 500,000 62,500,000 125
စုစုေပါင္း 4,000,000 8,888,888,888 -

SPA ကုိအနည္းဆုံး 2025 အထိဆက္လက္ထုတ္ေပးေနမည္ျဖစ္သည္။

SPARTAအေၾကာင္း၊ ၎၏ နည္းပညာဆုိင္ရာဝိေသသမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံအေျခခံမူမ်ားအေၾကာင္းပိုမိုသိ႐ွိလိုသည္မ်ား ႐ွိပါကကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စကၠဴျဖဴစာတမ္းကုိ ၾကည့္႐ႈပါ။ .